Blauwestad

In het Oldambt had de landbouw het eind jaren tachtig van de twintigste eeuw zwaar. Boeren hadden geen opvolgers, de jeugd trok weg en de werkloosheid was hoog. Om de neerwaartse spiraal in het gebied te doorbreken kwamen Wim Haasken, gemeenteraadslid van Scheemda en Jan Timmer, een architect uit Scheemda met het revolutionaire idee om in dit gebied een meer te creëren: Het Oldambtmeer.

Oorspronkelijk nam Provincie Groningen eind jaren tachtig het initiatief voor het revolutionaire water-, natuur- en woningbouwplan Blauwestad. Via de stuurgroep Leefbaar Oldambt, bestaande uit Provincie Groningen en de toenmalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland (per 1 januari 2010 samengevoegd tot gemeente Oldambt) werden de eerste stappen gezet. Deze drie gemeenten vormden samen een Gemeenschappelijke Regeling De Blauwe Stad.

Midden jaren negentig raakten ook de private bedrijven Ballast Nedam Bouw Noord, Geveke Ontwikkeling en BAM Vastgoed betrokken bij het project. Samen hebben deze publieke en private partijen het plan verder ontwikkeld. In 2001 kwam met het sluiten van een publiek-private overeenkomst de concrete uitvoering van het plan in zicht.
…het resultaat: de realisatie van Blauwestad

Het project bestaat uit:
– de aanleg van een nieuw meer van ruim 800 hectare
– 350 hectare nieuw natuurgebied
– toeristische recreatieve voorzieningen
– de mogelijkheid om te wonen aan het water, midden in de natuur

Provincie Groningen en Gemeente Oldambt zijn per 1 januari 2010 een publiek-publieke samenwerking aangegaan. Samen hebben zij gewerkt aan een toekomstplan: Blauwestad in het Oldambt waarmee Provinciale Staten Groningen en de Gemeenteraad Oldambt hebben ingestemd.

Voor meer informatie over dit unieke project zie de website van Blauwestad: https://www.blauwestad.nl/